”När samtalen slutar, fientligheter uppstår som utmattar och frustrerar dig som är medlare och förhandlare, då är vi redo att vara där för dig och ditt team.”

– Conflict Prevention Group

Vårt bidrag är emotionell och psykologisk kompetens och stöd, med avseende på de psykologiska faktorer som spelas in under traumatiska erfarenheter, kriser och konflikter.

Operativt

Debriefing, utbildning, coaching, rådgivning, profilanalys och medlingstöd.

Psykologisk kompetens för att förebygga och hantera konflikter och skapa en förståelse för känslomässig helande och rätt mänskliga relationer.

Konfliktförebyggande och säkerhetsbyggande genom:

 • Kommunikations- och dialogutbildning
 • Kulturell, religiös och historisk förståelse
 • Psykologiskt och emotionellt stöd genom::
  • Coaching och debriefing
  • Profesionell handledning
  • Trauma rådgivning och stöd
  • Psykologisk kompetensutbildning
  • Fördjupad medvetenhetsutbildning av det psykodynamiska fältet
  • Mentorprogram och utbildning

Vi hjälper

Individen; f. ex. den anställde, utövaren, läraren, socialarbetaren, tjänstemannen, medlare, diplomat, helsepersonnel, biståndsarbetare.

Grupper; Medling / dialoggrupper. Internationella och nationella grupper för medling i konflikt eller för att stärka dialogen mellan människor och grupper. Där trauma och konflikt är en del av gruppdynamiken och brist på känslomässig kapacitet kan uppstå.

Grupp 2; workshops för biståndsarbetare, socialarbetare, lärare, diplomater, medlare för psykologisk dynamik och faktorer som uppstår i dialog och grupparbete av traumatiserade grupper och människor. En djupare inblick i psyken i gruppdynamik.

Debriefing – för individen och / eller gruppen

Alla människor som arbetar inom områden där konflikter, krig, fientlighet och trauma är inblandade kommer att påverkas. Direkt eller indirekt. Detta orsakar stress och psykologisk oro för vårt mentala och emotionella system.

När debriefing, dialog och förståelse tar det frånvaro kan det skapa en källa för mer tryck, stress, ångest, sjukdom och förnekelse.

Debriefing kan göras individuellt eller i grupp. Inlärningsprocessen i en grupp är enormt givande och kan skapa en bättre förståelse och tydlighet på egen hand och andra reaktioner.