Vårt Syfte

Skapa djup emotionell och psykologisk medvetenhet och förståelse.

Våra värderingar och filosofi

Syftet med CPG är att skapa goda mänskliga relationer, att lyfta människor till frihet, glädje, harmoni, säkerhet, stabilitet och fredlig samexistens även i områden med svåra förhållanden.

  • Vi utgår ifrån att vi alla är förenade i en och samma mänsklighet.
  • Vi arbetar från principerna: god vilja, samarbete, fredlig samexistens och broderskap mellan människor, oavsett religion, kön, politisk tro, ras, nationellt eller etniskt ursprung eller sexuell läggning.
  • CPG är oberoende av politiska, religiösa och exsterna kommersiella intressen.
  • CPG-programmen kommer alltid syfta till att skapa goda mänskliga relationer (Right Human Relations) och ser dom som avgörande.