Våra kurser förmedlar kunskap och konkreta sätt att hantera konflikter kopplade till stress och trauman.

Se våran kursutbud nedanför:

Kurs i krigs-och flykt relaterade trauman

– möjlighet för stöd och behandling till människor i utsatta livssituationer.

Psykiskt trauma handlar om att man fortsätter att reagera på och påverkas av tidigare upplevelser av hot och fara. Den internationellt vedertagna diagnosen för psykiskt trauma är PTSD.  Ifråga om krigs-och flykt relaterade trauman hos civilbefolkning, visar studier att flertalet människor som drabbas fortsätter att leva i en hotfull eller osäker kontext. Kursen tar upp möjligheter att ge stöd och behandling till människor i utsatta livssituationer, att arbeta med möten och dialog, och i mer generell mening vad som är viktigt för att skapa någon form av stabilitet och mening i en utsatt, oviss livssituation.

För vem

En kurs som riktar sig till personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med krigs-och flykt relaterade trauman. Kursen går också in på hur den stödjande omgivningen kan påverkas känslomässigt, och hur man kan motverka att stödjepersonerna själva sjunker ner i känslor av maktlöshet, stress och frustration.

Upplägg

Bedrivs genom föreläsningar och seminarier varvat med upplevelsebaserade och praktiska övningar

Längd: 2 heldagar

Ort: Stockholm

Nästa tillfälle: 2019

För mer information, ta kontakt med oss