Individuell handledning eller i grupp.

För anmälan kontakta: susanna.eliasson(at)conflictpreventiongroup.com

Grupphandledning – trauma

Att möta människor som bär på trauman innebär en stark påverkan och påfrestning på den egna personen/behandlaren. Behovet av handledning är särskilt stort, när vi som terapeuter eller behandlare möter traumatiserade.

För vem:

Handledningen vänder sig till dig som i ditt arbete möter traumatiserade.

Längd: 1 heldag i månaden

Ort: Stockholm

För mer information, ta kontakt med oss

Sekundärtrauma

Sekundärtrauma är den känslomässiga påverkan som uppstår som ett resultat av att lyssna på när en traumatiserad person berättar om sitt trauma.

Varje år utsätts miljoner barn och vuxna för trauman i form av övergrepp, våld, naturkatastrofer mm. Upplevelser som resulterar i svårigheter att fungera känslomässigt och beteendemässigt och som hindrar ett fungerande liv.

För personer inom människovårdande yrken som möter traumatiserade, lyssnar till deras berättelser, innebär ofta berättelserna en sekundärtraumatisering.  Tillstånd i form av utmattning, fatigue, mardrömmar, ångest, isolering.

För att bryta och motverka tillståndet behövs handledningssamtal för guidning, bearbetning och avlastning.