”Inget problem kan lösas från samma nivå av medvetenhet som skapade det”

– Albert Einstein

Vi stödjer nationella och internationella medlings- och dialog processer.

Vårt uppdrag kring Syrien

Conflict Prevention Group medverkar sedan våren 2017 i kvalificerade dialogprocesser på plats i Mellan Östern. Syftet är att ena ledande företrädare för en rad oppositionella grupper från Syrien. I denna pågående dialog, med centrum i Istanbul, ingår ett tiotal representanter från olika delar av den stridande syriska oppositionen, islamister, sekulära och kurder. Denna process arbetar vi med på uppdrag och tillsammans med Folke Bernadotte Akademien, FBA. Vi möts återkommande i Istanbul, och därtill med goda resultat, enligt FBA.

Vårt syfte är att maximalt stärka medlaren i sin roll genom att bidra med kreativa psykologiska perspektiv och vid behov bistå med kvalificerad krishantering. Psykologiska perspektiv underlättar i hög grad konfliktfyllda situationer och skapar goda förutsättningar för kommunikation även i svåra lägen. Det ökar förståelse, förtroende och tillit. Relationell tillhörighet gör dialoger möjliga bortom oliktänkande och öppnar vägar för gemensamma framtidsmål.

Ytterst stöds detta arbete av det Svenska Utrikesdepartementet, UD.

Annalena om väran arbete i Syrien