Våra verksamhetsområden

Vårt primära fokus inom konflikthantering bygger på dessa grundstenar:

  • Stöd i lokalt nätverksbyggande
  • Psykologisk kompetens, empati och medmänsklig förståelse inom området för medling.
  • Fredsarbete med början på det personliga planet
  • Professionell handledning
  • Alliansbyggande över gränser genom erfarenhetsutbyte

Fältarbete

Nätverksbyggande

Kurser

Handledning

Annalena om väran arbete i Syrien