Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://conflictpreventiongroup.com.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med och hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

1 Inledning

1.1 Konfliktförebyggande gruppen behandlar personlig information om dig, därför får du informationen nedan.

2 Datakontrollern

2.1 Conflict Prevention Group AB (Adress: Baggensgatan 21, 111 31 Stockholm. Org.nr: 559069-3585.), Är dataansvarig. Det innebär att vi är ansvariga för behandlingen av din personliga information.

3 Syfte och grund för insamling av personuppgifter

3.1 Vi ser till att din personliga information samlas in och behandlas endast i enlighet med de syften som anges här:

(a) Att leverera produkter och tjänster du har beställt eller begärt (kontaktuppgifter).

(b) Att svara på eventuella frågor eller invändningar du kan ha (kontaktuppgifter, transaktionsuppgifter).

(c) Att meddela dig om förändringar i våra förmåner.

(d) Att ge dig information om varor och tjänster som liknar vad du tidigare köpt eller begärt.

(e) Att behålla personlig information i den utsträckning som krävs för att följa redovisningslagen och andra lagliga skyldigheter som vi kan ha.

3.2 Vår grund för behandling är:

(a) Behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett kontrakt som du är part i.

(b) Ditt samtycke.

c) Behandling är nödvändig för att vi ska kunna driva våra legitima intressen, inklusive förebyggande av bedrägeri och missbruk.

(d) Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

Om grunden för behandlingen är samtycke har du rätt att återkalla detta.

3.3 Om inga betalda kundrelationer finns kan personuppgifter omedelbart ändras eller raderas.

4 kategorier av personuppgifter

4.1 Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

(a) Namn, mobilnummer, e-postadress, bostadsadress och / eller faktureringsadress.

(b) Personliga serviceinställningar, t.ex. coaching, profilhanledning, konfliktförmedling, företagsförfrågningar, grupp- och individuell vägledning, kurser.

(c) Reagera på kundundersökningar eller kampanjer.

(d) Transaktionshistoria

(e) Betalningsinformation

(f) Personlig information som du ger dig själv, t.ex. i samband med förfrågningar och förfrågningar.

5 Dina rättigheter

5.1 Om du har några frågor angående vår behandling av din personliga information, kontakta oss via de kontaktuppgifter som beskrivs i avsnitt 7 nedan.

5.2 Du kan när som helst få tillgång till din personliga information eller begära att vi erhåller felaktiga personuppgifter korrigerade, raderade eller modifierade genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som beskrivs i punkt 7 nedan. Du kan också begära att vi begränsar din behandling, dataöverföring eller invändning mot vår behandling av din personliga information.

5.3 Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Datatillsynet.

6 Överföring av personuppgifter

6.1 Överföring av personuppgifter till andra företag ska inte ske. Med undantag för tjänsteleverantörer för IT-tjänster som Hano, PayPal, MailChimp, WordPress, Enfold och andra som underleverantör av fakturering och nyhetssändningar. Här kommer personuppgifterna att vara begränsade till: namn, tel. och e-postadress och service / produktintressen, fakturainformation.

6.2

Endast betrodda medarbetare, representanter och leverantörer med arbetsrelaterat behov, i enlighet med gällande dataskyddslagar, har tillgång till din personliga information och endast i den utsträckning som är nödvändigt för att ge oss en prestation eller agera på vår vägnar. Det finns också en sekretessplikt. Ex. Nyhetssändningar, ekonomiska fordringar, påminnelser, inkassokrav etc.

6.3 Vi förbehåller oss rätten att använda eller avslöja information i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande lag, göra förfrågningar i samband med klagomål, svara på dina önskemål eller för undersökningsändamål.

6.4 Vi överför din personliga information till PayPal för betalningstransaktioner. Mailchimp (med möjlighet att byta till en annan tjänsteleverantör) för att skicka nyhetsbrev och serviceinformation. Överföringen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd, inklusive ingående och behandling av databehandlingsavtal med våra dataprocessorer, men så att personuppgifter endast behandlas inom angivna syften och så att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats.

6.5 Personliga uppgifter som vi samlat in från dig får inte vidarebefordras till andra länder, företag eller organisationer utan vidare eller med ditt eller vårt uttryckliga samtycke. Utöver ovan nämnda tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera villkoren löpande i enlighet med offentliga löften.

6.6 Plats för datalagring

Genom att använda webbplatsen eller anmäla sig till ett nyhetsbrev, registrera en profil eller begära information / material som skickas till dig godkänner du villkoren för registrering av din personliga information med Konfliktskonventionen via Hano, PayPal, Mail Chimp. Detta kommer att vara din e-postadress, IP-adress, din bostad och namn.

Denna information kan lagras på servrar i andra länder än Sverige, men av begränsad natur, se avsnitt 6.1. Observera också att om du befinner dig i andra länder än Sverige, kan dina uppgifter lagras i ditt hemland och ha egna tillämpliga lagar.

Eventuella data läckage hanteras och rapporteras till Datatillsynet och de berörda parterna omedelbart i enlighet med svenska datatillsyn för personuppgifter är GDPR. www.datainspektionen.se

6.7 Marknadsföring

Genom att skapa en profil och skicka en förfrågan via webbplatsen conflictpreventiongroup.se/.com/no, godkänner du också att få marknadsföringsmaterial som erbjudande av kurser, profiler och andra tjänster som tillhandahålls av Conflict Prevention Group (CPG). CPG kan skicka dig marknadsföringsmaterial i enlighet med din profil och inställningar.

Du kan uppdatera eller ta bort dessa när som helst. För att prenumerera på nyhetsbrevet och ta bort din profil – tryck på ”avmäld”. Vi kommer aldrig att vidarebefordra personlig information för användning av tredje part för marknadsföring.

7 Kontaktuppgifter

7.1 Genom att använda denna webbplats och tillhörande produkter och formulär accepterar du villkoren som beskrivs på den här sidan.

Om du har några frågor, vänligen kontakta:

Conflict Prevention Group AB
Adress: Stockholm
Org.nr: 559069-3585
E-post: info@conflictpreventiongroup.com