En väg til säkerhet

Den korta historien om konfliktförebyggande och förebyggande diplomati

Conflict Prevention Group startade i Stockholm och Göteborg 2015 och i Oslo 2016, parallellt med accelererande internationella insatser med olika medlings- och dialoginitiativ.
De nordiska länderna står i många avseenden i spetsen för dessa ansträngningar, varav en sådan insats just nu i Syrien.
Conflict Prevention Group har varit aktivt involverad i detta arbete och i detta område sedan 2017.

Konflikthantering och förebyggande diplomati går långt tillbaka i tiden. Att behålla fred i vår tid är en av de mest grundläggande hörnstenarna för FN. Det är också den ursprungliga grunden för Europeiska unionen; EU.

Principen om ”gemensam säkerhet” definierades först av oberoende kommissionen för nedrustning och säkerhet, den så kallade Palme kommissionen 1992.

”Preventiv diplomati” och ”Förtroendeskapande initiativ” blev under lång tid centrala begrepp i internationell diplomati. Att genomföra detta visade sig i praktiken vara lättare sagt än gjort.

År 2002 grundades Folke Bernadotte-akademin av den svenska regeringen för att ytterligare stärka de internationella säkerhetsinsatserna. Andra liknande initiativ bildades i Norge, Danmark och Finland.

I nästan alla internationella konfliktförhandlingar,och dialoginitiativ är de drivande aktörerna diplomater med sin huvudsakliga bakgrund i politik och statskunskap, juridik och ekonomi. Lägg därtill till ibland även militära experter.

Målen för Conflict Prevention Group är att erbjuda ytterligare kvalitet och kapacitet i form av djupgående psykologiska insikter och kvalificerade religiösa perspektiv, som ofta finns i rader av dagens internationella konflikter.

Våra specialister har årtionden av erfarenheter, främst från den bredare Mellanöstern, Balkan och Ryssland, samt från operativa ledningsfunktioner inom Röda Korset och andra internationella organisationer.