Medling och dialog

”Medling och dialog” utpekas som en av hörnpelarna för den svenska regeringens arbete med global ”fred och demokrati” i statsminister Lövens regeringsförklaring 21 januari i år 2021. Läs här   Christer Larsson, Februari 2019