Conflict Prevention Group - En väg till säkerhet för dig som individ for din grupp för fredsarbete

VAD GÖR VI

  • Vi stödjer medlare, förhandlare, diplomater, lärare och facilitatorer i skapande och fördjupande dialogprocesser och krishantering genom kvalificerad psykologisk och religionsvetenskaplig specialkunskap.

Konflikt förebyggande

Internationell medling stöd

Nätverksbyggande

  • Vi stärker arbetet kring medling och integration genom tillämpade metoder och djupt beprövade erfarenheter från flera och breda psykologiska kompetensområden.

Psykologisk stöd

Handledning & Debriefing

Mentoring