Conflict Prevention Group - En väg till säkerhet för dig som individ for din grupp för fredsarbete

VAD GÖR VI

  • Vi stödjer medlare, gruppfacilitatorer i skapande och fördjupande av dialog genom psykologisk och kulturell kunskap.

Konflikt förebyggande

Internationell medling stöd

Nätverksbyggande

  • Vi stärker arbetet med medling och integration genom psykologisk och religionsvetenskaplig kompetens.

Psykologisk stöd

Handledning & Debriefing

Mentoring