Vårt formål

Skape dyptgripende emosjonell og psykologisk bevissthet og forståelse

Våre verdier og filosofi

Vårt formål med CPG er å skape gode menneskelige relasjoner (Right Human Relations) – å løfte folk til frihet, glede, harmoni, sikkerhet, stabilitet og fredelig sameksistens.

  • Vi forutsetter at vi alle er forent i en menneskehet.
  • Vi jobber utifra prinsippene: god vilje, samarbeid, fredelig sameksistens mellom mennesker, uavhengig av religion, kjønn, politisk tro, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller seksuell orientering.
  • CPG er uavhengig av politiske, religiøse og eksterne kommersielle interesser.
  • CPG-programmene vil alltid søke å skape gode menneskelige relasjoner (Right Human Relations) og anser dette som fundamentalt for å skape endring.