Ta kontakt for: 

  • Individuell og gruppe veiledning
  • Klinisk og faglig veiledning
  • Debriefing

Debriefing og psykologisk støtte er også for deg som opplever å være i utfordrende situasjoner og omstendigheter.

I Oslo: mariann.marthinussen(at)conflictpreventiongroup.com

Gruppe veiledning – for traume eksponert personell

Sosialarbeidere, helsepersonell, coacher og terapeuter møter i sitt daglig arbeid, mennesker med traumer og utforende livshistorier og situasjoner. Denne gruppen helsepersonell kan ofte få symptomer på sekundær traumer. Symptomer på sekundær traumer kan påvirke fagpersonens evne til å danne terapeutiske relasjoner med sine klienter og skape utfordringer helsemessig og i sitt personlige liv.

Behovet for veiledning og debriefing er spesielt stort når vi som helsepersonell står overfor traumatiserte mennesker og situasjoner.

For hvem

Veiledning er for deg som i ditt daglige yrke arbeider og møter mennesker med utfordrende livshistorier og situasjoner.

Sted: Oslo

For mer informasjon, ta kontakt med: mariann.marthinussen (at)conflictpreventiongroup.com

Sekundær traume

Sekundær traumatisk stress er den følelsesmessige påvirkningen som skjer når en person hører om et førstehånds traume fra en annen.

Hvert år eksponeres millioner av barn og voksne for traumer i form av overgrep, vold, naturkatastrofer og andre emosjonelle påvirkninger. Disse erfaringene kan gi opphav til betydelige emosjonelle belastninger og atferdsproblemer.

For terapeuter, barnevernsarbeidere, saksbehandlere og andre fagfolk som er involvert i omsorg for traumatiserte mennesker og deres familier, hvor det å lytte til opplevelsen vil også være en følelsesmessig belastning og kan resultere i sekundær traume, som påvirker den profesjonelle funksjon og personlig livskvalitet.

Vi tilbyr veiledning for å bearbeide, avlaste og håndtere møter med klienter og deres traumatiske situasjoner.