Ta kontakt for: 

  • Individuell og gruppe veiledning
  • Klinisk og faglig veiledning
  • Debriefing

Debriefing og psykologisk støtte er også for deg som opplever å være i utfordrende situasjoner og omstendigheter.

I Oslo: mariann.marthinussen@conflictpreventiongroup.com

Dialog støtte og debriefing

Vi bistår med emosjonell og psykologisk støtte til både grupper og individer.

Når vi jobber i grupper og med traumatiserte mennesker ser vi betydningen av å skape personlige relasjoner og kontakt. Mennesker som er utsatt for overgrep og har vært på flukt, søker og krever en emosjonell kontakt, forståelse, tillit.

Debriefing

Debriefing er en viktig komponent for mennesker som privat eller profesjonelt jobber med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Konflikt og uro skaper traumer og må har en smitteeffekt på den som bistår.

Det å bli bevisst hvor mye dette kan påvirke eget liv, humør og energi, er viktig for å fortsette å leve med overskudd og kunne å bidra.

Sekundær traumatisk stress er den følelsesmessige påvirkningen som skjer når en person hører om et førstehånds traume fra en annen. Debriefing for den hjelpearbeider som har vært og er i kontakt med tramautiserte mennesker er derfor viktig.

Hvert år eksponeres millioner av barn og voksne for traumer i form av overgrep, vold, naturkatastrofer og andre emosjonelle påvirkninger. Disse erfaringene kan gi opphav til betydelige emosjonelle belastninger og adferdsproblemer.

For terapeuter, barnevernsarbeidere, bistandsarbeidere, frivillige og andre som er involvert i omsorg for traumatiserte mennesker og deres familier, hvor det å lytte til opplevelsen vil også være en følelsesmessig belastning og kan resultere i sekundær traume, som påvirker den profesjonelle funksjon og personlig livskvalitet.

Vi tilbyr veiledning for å bearbeide, avlaste og håndtere møter med klienter og deres traumatiske situasjoner.

Traumeforståelse og håndtering av mennesker med dyp mistillit og frykt, krever psykologisk kunnskap, utdannelse, erfaring.

Vi skaper det trygge rommet for en slik å dele slike opplevelser.

Bakgrunn og vår erfaring

Mennesker som har stått i krig konflikter blir traumatisert. Mennesker som jobber med traumatiserte mennesker får sekundær traumatisering (påvirkningen av situasjonen).

Det er umulig å møte traumatiserte mennesker uten å bli smittet /påvirket av deres tilstand. Alle mennesker deler en kollektiv emosjonell forståelse og blir påvirket av hverandre. Vi kan ha forsvarsmekanismer som får oss igjennom det, men vi blir alltid påvirket enten vi vil eller ei.

Enkle middel kan løse og bistå en sekundær traumatisering.

Sekundær traume

Sekundær traumatisk stress er den følelsesmessige påvirkningen som skjer når en person hører om et førstehånds traume fra en annen.

Hvert år eksponeres millioner av barn og voksne for traumer i form av overgrep, vold, naturkatastrofer og andre emosjonelle påvirkninger. Disse erfaringene kan gi opphav til betydelige emosjonelle belastninger og atferdsproblemer.

For terapeuter, barnevernsarbeidere, frivillige, bistandsarbeidere, saksbehandlere og andre som er involvert i omsorg for traumatiserte mennesker og deres familier, hvor det å lytte til opplevelsen vil også være en følelsesmessig belastning og kan resultere i sekundær traume, som påvirker den profesjonelle funksjon og personlig livskvalitet.

Vi tilbyr veiledning for å bearbeide, avlaste og håndtere møter med klienter og deres traumatiske situasjoner.