Personlig- og profesjonell utvikling er et kontinuerlig fokus for dagens ledere og medarbeidere. Se våre aktuelle kurs nedenfor:

«I kjernen av alt sinne er et behov som ikke blir oppfylt.»

– Marshall B. Rosenberg, Phd

Introduksjon til Empatisk Kommunikasjon (Non Violent Communication, NVC)

Våre kurs tilbyr praktisk erfaring og trening i empatisk – ikke-voldelig kommunikasjon. En metode for å forebygge og redusere konflikter.

Formål

Praktisk og teoretisk innføring i NVC metoden. Slik at du kan forhindre konflikter fra å eskalere og øke muligheten for å skape en dialog med gjensidig respekt.

For hvem

Empatisk kommunikasjon blir ofte brukt i en profesjonell pasient-behandler relasjon innen helsesektoren, og for personell som arbeider i og med konflikter. Men EK/NVC er også for deg som ønsker å bli en bedre samtalepartner for dine medarbeidere eller i dine personlige relasjoner.

Praktisk informasjon

Språk: Kurset holdes både på norsk, svensk og engelsk på forespørsel.

Steder: Stockholm og Oslo

Lengde: 2 dager

For mer informasjon, kontakt oss på mariann.marthinussen (at) conflictpreventiongroup.com

Hva er NVC?

Med ikke-voldelig kommunikasjon, også kalt giraffspråk kan du omgjøre potensielle konflikter til fredelige dialoger, bryte med tankemønstre som kan føre til sinne og depresjon, si din mening uten å skape fiendtlighet. Du kan kommunisere med empati ved å bruke din innlevelsesevne og gjøre livet bedre for deg selv og andre. Metoden ble utviklet av Marshall B. Rosenberg.

«Hver gang en annen tolker det du sier som kritikk, angrep, vurdering eller fordømmelse, er sannsynligheten for at vi får våre egne behov tilfredsstilt nærmest lik null», sier Marshall B. Rosenberg, «og vi kan være nokså sikre på at den andres neste trekk er å forsvare seg eller gå til motangrep.»

Med NVC lærer vi å uttrykke våre egne dypere behov og lytte til andres. Gjennom aktiv lytting til oss selv og andre, hjelper NVC oss med å oppdage dybden av vår egen medfølelse. Dette språket avslører bevisstheten om at alle mennesker bare prøver å hedre universelle verdier og behov, hvert minutt, hver dag.

NVC kan ses som både en åndelig praksis som hjelper oss å se vår felles menneskehet, bruke vår kraft på en måte som respekterer alles behov. Metoden kan gi deg konkrete ferdigheter som hjelper deg i å skape større dialog og respekt i våre familier, på arbeidsplasser og i våre lokalsamfunn.