Våre fokus områder

Vårt primær fokus bygger på følgende konfliktforebyggende fundament:

  • Støtte til autonomisk samfunnsbygging.
  • Psykologisk kompetanse, empati og forståelse på nasjonale og internasjonale meglingsarenaer, skoler og i organisasjoner.
  • Utvikling av indre fredsskapende arbeid.
  • Faglig og klinisk veiledning.
  • Kompetanseoverføring og samarbeid på tvers av landegrenser.
    Infrastruktur for fred (I4P).

Feltarbeid

Nettverksbygging

Kurs

Veiledning

Hva kan CPG bidra med?

Vi bistår med psykologisk og emosjonell støtte til mennesker som jobber med krisehåndtering, traumer og konflikter.

Vår oppgave er å bidra til å forebygge, minimere og/eller bistå i internasjonale konflikter der de psykologiske faktorer er sentrale, hvor aggressive projiseringer og dødelig demonisering har fått spillerom. Dette stiller ekstremt store krav til det personale som har meglingen og de konfliktløsende funksjoner samt bistandsarbeidere og frivillige som jobber i slike utsatte områder.

Vi arbeider med å styrke og utvikle individets evne til å bevege seg mellom de ulike kognitive perspektiv, synliggjøre motiv, risiko og muligheter, samt underliggende redsler og behov, for å få partene til å oppnå en gjensidig forståelse som muliggjør konfliktløsning og forhandlingsprosesser.

Vår bakgrunn

Conflict Prevention Group tilfører betydelig profesjonell ekspertise gjennom et bredt felt av etablerte terapeutiske modeller som; psykodynamiske, kognitive, adferdsterapeutiske, humanistiske, eksistensielle og transpersonlige metoder.

Vi har en gruppe spesialister med lang erfaring i å møte menn og kvinner, som skal fungere, utvikles og vokse under svært traumatiske og vanskelige forhold.

Conflict Prevention Group arbeider også med å øke evnen til des-identifikasjon, gjennom å tilstrebe seg å legge blokkerende forestillinger om motparten til side, for å gi plass for et mer analytisk lyttende, og for å få dypere forståelse og innsikt om konflikten- og forhandlingenes toneangivende aktører og de mangedimensjonale drivkrefter som virker i det skjulte.

Vår styrke er det mangeårige mangfoldet av profesjonelle erfaringer fra de etablerte og evidensbaserte psykologiske metodenes brede kunnskapsfelt. Vi jobber tverrfaglig og også eksperimentelt om nødvendig.

De fleste av oss har også undervisning og veiledning innen alle disse felt vi virker i som; psykologer, terapeuter, religionsvitere, diplomater og organisasjonskonsulenter.