Våre forretningsområder

Vårt primær fokus bygger på følgende konfliktforebyggende fundament:

  • Støtte til autonomisk samfunnsbygging.
  • Psykologisk kompetanse, empati og forståelse på nasjonale og internasjonale meglingsarenaer, skoler og i organisasjoner.
  • Utvikling av indre fredsskapende arbeid.
  • Faglig og klinisk veiledning.
  • Kompetanseoverføring og samarbeid på tvers av landegrenser.
    Infrastruktur for fred (I4P).

Feltarbeid

Nettverksbygging

Kurs

Veiledning