Hvorfor er emosjonell intelligens en viktig faktor i vår menneskelige og samfunnsmessige utvikling?

Emosjonell modenhet er nødvendig for å håndtere konflikter og utfordringer, om vi ønsker å unngå krig. Krig i personlige relasjoner og i verdenskonflikter. Den største utfordringen verden har i dag er emosjonelt umodne mennesker. Emosjonell intelligens i konflikter Når vi skal løse konflikter, vil det alltid være emosjoner og følelser i spill. Historiske sår, erfaringer, overgrep […]