Hvorfor er emosjonell intelligens en viktig faktor i vår menneskelige og samfunnsmessige utvikling?

Emosjonell modenhet er nødvendig for å håndtere konflikter og utfordringer, om vi ønsker å unngå krig. Krig i personlige relasjoner og i verdenskonflikter. Den største utfordringen verden har i dag er emosjonelt umodne mennesker.

Emosjonell intelligens i konflikter

Når vi skal løse konflikter, vil det alltid være emosjoner og følelser i spill. Historiske sår, erfaringer, overgrep og smerte. Ingenting av dette kan vi løse om vi ikke er emosjonelt modne. Da vil gamle mønstre og strategier gå i gang, og konflikter vil bestå.

Vi kan i vår verden skape mange og store teknologiske fremskritt. Men vår menneskelige bevissthet er knyttet til våre emosjoner og vår forståelse av disse.  Vi er alltid mer enn vi tror.

Dette gjelder på i det personlige samspillet, det lokale, så vel som det nasjonale og internasjonale samspill.

Umodne mennesker skaper konflikt

Større bevissthet, refleksjon og emosjonell modenhet skaper fred.

Vi trenger ikke bare å utvikle våre mentale evner i tiden som kommer om vi ønsker en ny verden. Vi trenger å utvikle vår kompetanse og innsikt i våre emosjoner også. Det henger sammen, påvirker hverandre, fysisk, kjemisk og spirituelt.

Når vi ser mennesker mer helhetlig vil vi skape større forståelse og mindre polarisering. Problemet i dag er at mange polariserer hverandre, nasjoner, trosretninger og samfunn. Denne polariseringen skaper større avstand, mer konflikt og mer frykt.

  • Mange vil tjene på at det skapes frykt. Frykt gir grobunn for makt og påvirkning.
  • Mennesker som ikke er redde, er vanskeligere og lede og forlede.

Frykt er en del av det menneskelig emosjonelle oppsettet. Men hvordan vi møter, bearbeider og forholder oss til vår frykt vil være varierende fra person til person.

I konflikthåndering trenger vi å se bak frykten, se bakteppet og møte den. Dette gjelder individer og grupper.

Hva kan CPG bidra med?

Vårt bidrag er emosjonell kompetanse, psykologisk kompetanse og forståelse. Hvilke psykologiske faktorer som kommer i spill, i krig, i traumatiske opplevelser, kriser og konflikter.

Her kan vi bistå og møte individene og gruppen og skape større forståelse.

Debriefing

Alle mennesker som jobber i konfliktområder blir påvirket, direkte og indirekte av dette. Dette skaper stress og store psykiske påkjenninger på vårt mentale og emosjonelle system.

Når debriefing, dialog og forståelse uteblir, vil dette skape grobunn for mer press, stress, angst, sykdom og fornektelse.

Friske, oppegående, fornøyde medarbeider skaper produktivitet og kreativitet.

Mange som arbeider i konflikt områder, kan ha vanskeligheter for å komme i kontakt med egne følelser etter hvert. Dette fordi de må stenges av for å mestre en krevende hverdag. For lenge avstengt, vil dette skape blokkeringer og fornektelse – som igjen kan lede til, overbearbeidelse, utbrenthet og utmattelse.

Det psykologiske samspillet i oss blir utfordret, når vi daglig må jobbe på tvers av våre egne personlige verdier, verdigrunnlag, med konflikt og i konflikter. Våre indre konflikter vil alltid ble gjenspeilet i de ytre konflikter.

Derfor er debriefing et viktig element for å skape forståelse, innsikt i hva som er vårt indre anliggende og hva som er vårt ytre. I arbeidet med mennesker vil vi alltid bli utfordret i dette. Såkalte parallelle prosesser vil alltid foregå. Bevissthet rundt dette vil skape mulighet for ro, ny forståelse og kreativitet.

Forståelsen av hva som skaper konflikt i oss selv, vil gjøre det lettere å håndtere ytre konflikter.

Ytre fred starter med INDRE fred

Har vi selv uro og ufred i oss selv, vil dette gjenspeiles i vårt miljø, vårt daglige virke og samspill med andre mennesker.

  • Forståelse for hvem blir jeg i møte med andre
  • Hva ser jeg i andre
  • Hva frembringer jeg i andre

Dette vil være viktige faktorer å være bevisst om vi ønsker skape fredlige relasjoner og konflikthåndtering.

Se mer om EQ på:

https://www.weforum.org/agenda/2017/02/why-you-need-emotional-intelligence/

Mariann Marthinussen, 2016

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.