Conflict Prevention Group –
En vei mot større trygghet

Hva gjør vi

  • Vi bidrar med utdanning og veiledning for personer som både jobber med konflikter.
  • Vi bistår enkelterpersoner og grupper som jobber i nasjonale- og internasjonale miljø med traumatiserte mennesker.
  • Vi skaper en dypere dialog og forståelse gjennom emposjonell, psykologisk og kulturell kompetanse bygging.

Konflikt forebygging

Internasjonal meglingsstøtte

Nettverksbygging

  • Vi styrker meglings- og integrasjonsprosessen gjennom vitenskapelig forskning, psykologi og komparativ religionsforståelse.

Veiledning & Debriefing

Mentor program

Psykologisk støtte