Conflict Prevention Group –
A way to security

Hva gjør vi

  • Vi bidrar med utdanning og veiledning for personer som megler i konflikter og jobber i internasjonale miljø med traumatiserte mennesker. Vi skaper en dypere dialog og forståelse gjennom psykologisk og kulturell kompetanse bygging.

Konflikt forebygging

Internasjonal meglingsstøtte

Nettverksbygging

  • Vi styrker meglings- og integrasjonsprosessen gjennom vitenskapelig forskning, psykologi og komparativ religionsforståelse.

Veiledning & Debriefing

Mentor program

Psykologisk støtte